ข้อกำหนดในการลงทะเบียน สมัครสมาชิก

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์สำหรับบุคคลทั่วไป

สมัครสมาชิกวันนี้! เพื่อรับข่าวสาร ข้อมูล ที่หน้าสนใจ และเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีความจำเป็น ที่จะต้องสมัครเป็นสมาชิก

ในการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. การสมัครสมาชิก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรม

  3. หากตรวจสอบพบว่าท่านให้ข้อมูลเท็จทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันที

  4. ข้อมูลสมาชิกถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมาก และจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล

  5. สมาชิกจะยอมรับ e-mail ที่จะทำการส่งข้อมูลข่าวสาร และข้อเสนอพิเศษ และส่วนลดต่างๆให้กับสมาชิกรับทราบ

  6. หากพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วง หน้า

  7. การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ข้อมูลประวัติของท่านได้รับการสืบค้นจากผู้ประกอบการต่างๆ มากยิ่งขึ้น