รพ.เจ้าพระยาชวนเช็กสัญญาณซึมเศร้า

รพ.เจ้าพระยาชวนเช็กสัญญาณซึมเศร้า


โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับนิตยสารสุขภาพดีขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อเรื่อง “เช็กสัญญาณภาวะโรคซึมเศร้า” โดย นพ.ภาษิต ไทรงาม พร้อมนักแสดงรับเชิญ คุณแก้วใส คริสตัล ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สำรองที่นั่งฟังเสวนาได้ที่ 0-2433-5666, 0-2433-8222

วันที่ 7 มิ.ย. 2561