เรียนเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ที่ Jiangxi University

 

 

Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE) มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการของประเทศจีน ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการศึกษา และรัฐบาลของเมืองเจียงซี ตั้งอยู่ในเมืองหนานฉาง มณฑลเจียงซี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1923 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการและเศรษฐศาสตร์ รวมถึงระเบียบกฎหมาย วิศวกร มนุษยศาสตร์ เกษตรกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา การศึกษา และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ล่าสุดถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศจีนในสาขาคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ
    มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบด้วย 4 วิทยาเขต กับโรงเรียนอีก 21 แห่ง มีหลักสูตรปริญญาตรีกว่า 58 หลักสูตร ปริญญาโท 112 หลักสูตร ปริญญาเอก 33 หลักสูตร และหลังปริญญาเอกอีก 28 หลักสูตร

 


    มหาวิทยาลัยเจียงซีเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศจีนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาผ่านด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้สร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นระดับปริญญาโท อาทิ New York Institute Technology, University of South Australia, Vienna University of Economics และ Business Administration in Australia เป็นต้น
    เมื่อปี 1996 ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบันหุ้นส่วนและประเทศในเพื่อนบ้านเอเชียด้วยกัน ในปี 2011 มหาวิทยาลัยได้เป็นสมาชิกของ International Student Exchange Programs (ISEP) และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในมิดแลนด์ของจีนที่สามารถแลกเปลี่ยนนักเรียนได้มากกว่า 300 คน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประกอบด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ทุนการศึกษาระดับจังหวัด และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง
    มหาวิทยาลัยเจียงซีได้ชื่อว่ามีความหลากหลายของรูปแบบการสอนที่ทันสมัย ในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาก็ครบครัน รวมถึงที่พักอาศัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการต่าง ๆ
    สำหรับหลักฐานเอกสารใบสมัครเบื้องต้น ประกอบด้วย
    -เอกสารการสมัคร http://english.jxufe.edu.cn/
    -Personal Statement
    -แผนการเรียน
    -จดหมายแนะนำ 
    -สำเนาใบจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  
    -สำเนาพาสปอร์ต
    -สำเนาใบรับรอง HSK
    ช่วงระยะเวลาการสมัครในแต่ละปีอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://english.jxufe.edu.cn/

วันที่ 6 ธ.ค. 2560