เตรียมตัวไปเรียนนอก

เปิดโลกให้ตัวเอง

การได้เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังได้เปิดโลกให้ตัวเองเรียนรู้วัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างไปจากเดิม ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นกำไรชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม การจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นไม่ใช่คิดว่าอยากจะไปแล้วได้ไปเลยทันที มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม และต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง
 

  

 

    สิ่งแรกที่อยากแนะนำคือ การค้นหาสถาบันที่ต้องการไปศึกษาต่อ รวมถึงสาขา คณะวิชาที่สนใจ แค่ขั้นตอนแรกก็อยากจะแนะนำว่า ต้องคิดล่วงหน้าประมาณ 3 ปีก่อนจะเข้าศึกษา เนื่องจากต้องใช้เวลาในการศึกษาหาสถาบันจากประเทศต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสถาบันที่ใช่
    จากนั้นเริ่มเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสาขาหรือคณะที่สนใจว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ต้องผ่านการทดสอบด้านต่าง ๆ อะไรบ้าง อย่างเช่น ความพร้อมทางด้านภาษาอย่าง TOEFL หรือ IELTS เพื่อที่จะได้เตรียมไม่ให้ขาดตกบกพร่อง ต้องไม่ลืมว่าการทดสอบความสามารถบางอย่าง การสอบครั้งเดียวอาจจะไม่ผ่านก็ได้ และที่ลืมไม่ได้ก็คือ การทำเกรดหรือผลการศึกษากับสถาบันที่คุณกำลังเรียนอยู่ให้ดีที่สุด เพราะเกรดหรือผลการศึกษาถือเป็นด่านแรกที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่คุณสนใจจะพิจารณาว่าจะรับเข้าศึกษาต่อหรือไม่
    การศึกษาในต่างประเทศอาจมีข้อดีตรงที่ว่า มีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย และบางอย่างก็มีการเฉพาะเจาะจง เฉพาะด้านมากกว่าประเทศไทย ดังนั้น การเลือกเรียนควรเริ่มต้นจากสาขาที่คุณรัก ชอบจริง ๆ อาจจะพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนั่นเอง 
ส่วนใหญ่แล้วประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาของตนเอง นักศึกษาต่างชาติต้องเข้าเรียนด้านพื้นฐานทางภาษาก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี หรือหากนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็อาจจะไม่ต้องเรียนพื้นฐานทางด้านภาษา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ แต่ละมหาวิทยาลัย เรื่องภาษาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก
    เรื่องของเอกสารต่าง ๆ ควรจะเก็บไว้ในที่เดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย สะดวกในการค้นหา และที่ถือว่าสำคัญอย่างมากในการที่จะตัดสินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศก็คือ เรื่องของค่าใช้จ่าย 
    การไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นการลงทุนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่จะไปศึกษาต่อด้วย อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา อาจจะต้องใช้เงินถึง 1,500,000 บาทต่อปี ประเทศอังกฤษ 1,800,000 บาทต่อปีขึ้นไป แต่หากคุณมีความตั้งใจจริงก็สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้คือ พยายามตั้งใจเรียนให้ได้เกรดสูง ๆ ก่อนที่จะทำเรื่องขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เหมือนกัน
    นอกจากเรื่องหลัก ๆ ที่แนะนำไปแล้ว ยังมีเรื่องการเตรียมตัวในด้านอื่น ๆ ที่เป็นส่วนบุคคล อาทิ เสื้อผ้า ยารักษาโรค สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาและอาจต้องมีการเตรียมพร้อมด้วย สำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะเหินฟ้าไปศึกษาต่อเมืองนอกก็ขอให้โชคดี เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ    

วันที่ 4 พ.ย. 2560