ทุนรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์

ระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก

สหพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษาปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย ที่สามารถเลือกขอทุนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยี 2 แห่งที่ร่วมโครงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือทำการวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ ที่ได้รับการพิจารณาเห็นสมควร

       


        คุณสมบัติผู้สมัคร
        -ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี
        -เรียนจบปริญญาโทเกียรตินิยมแล้วเมื่อเริ่มรับทุนการศึกษาปริญญาเอก หรือเรียนจบปริญญาเอกแล้วไม่เกิน 5 ปีในการสมัครหลักสูตรหลังปริญญาเอก
        -ผู้สมัครต้องพำนักอาศัยในประเทศของตนเองขณะดำเนินการสมัครและไม่เคยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นานกว่า 1 ปี
        -ต้องมีจดหมายหรืออีเมลตอบรับจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยของสถาบันเจ้าภาพ และต้องทำการวิจัยเสร็จภายในกรอบเวลาที่กำหนด
       

        รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเว็บไซต์
        University of Basel-www.unibas.ch/
        University of Bern- www.unibe.ch
        University of Fribourg- www.unifr.ch
        University of Geneva- www.unige.ch
        University of Lausanne-www.unil.ch
        University of Lucerne-www.unil.ch
        University of Neuchâtel- www.unine.ch
        University of St.Gallen- www.unisg.ch
        University of Zurich-www.uzh.ch/University of Lugano-www.usi.ch
        Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)-www.epfl.ch
        Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ)-www.ethz.ch
        Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID)-http://graduateinstitute.ch/home.html
        Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP)-www.idheap.ch
        Institut universitaire Kurt Bösch-www.iukb.ch
        ช่วงเวลาของมอบทุน
        -ทุนระดับปริญญาเอกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี มีค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 1,920 ฟรังก์สวิส (65,300 บาท) (34 บาทต่อฟรังก์สวิส)
        -ทุนระดับหลังปริญญาเอก 12 เดือนมีโอกาสขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 3,500 ฟรังก์สวิส (119,000 บาทต่อฟรังก์สวิส)
        -ทุนวิจัยได้รับทุนไม่เกิน 12 เดือน มีค่าใช้จ่ายให้เดือนละ 1,920 ฟรังก์สวิส
        ทั้งนี้ ผู้รับทุนทั้งหมดจะได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อไปถึง (ได้รับครั้งเดียว) 300 ฟรังก์สวิส (10,200 บาทต่อฟรังก์สวิส) ค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเที่ยวเดียว ตั๋วลดค่าโดยสารประจำครึ่งราคาเป็นเวลา 1 ปี
        เปิดรับสมัครถึงเดือนพฤศจิกายน
        ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เลขที่ 35 ถนนวิทยุ (เหนือ) กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2674-6900 โทรสาร 0-2674-6901 E-mail: ban.vertretung@eda.admin.ch
        อ่านรายละเอียดได้ที่ Web: www.eda.admin.ch/bangkok 

วันที่ 3 ก.ย. 2560