เรียนต่อ MBA ยุโรป

อะไรที่ต้องพิจารณา

ปัจจุบันธุรกิจขยายสู่ตลาดโลก กลายเป็นกิจการที่มีการแข่งขันไร้พรมแดน ส่งผลให้นักการค้าและผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ก้าวทันการแข่งขันที่รุนแรงของภาคธุรกิจ คนทำงานมุ่งหน้าไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนธุรกิจระดับโลกมากขึ้น

         

                   

 

          การศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจในต่างประเทศ อาจเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษา ให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอนาคต
          โรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดดึงดูดนักศึกษาต่างชาติและคณาจารย์ที่มีความสามารถสูงสุด ในแง่การจัดอันดับสุดยอดโปรแกรมธุรกิจในยุโรป ดำเนินการเช่นเดียวกับโปรแกรมชั้นนำจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา
          โดยพิจารณาตามเงินเดือน แนวโน้มการได้งาน และประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ มีนัยสำคัญ นายจ้างร้อยละ 67 เห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมีประสิทธิภาพสูงกว่า
          นิตยสารไฟแนนเชียล ไทม์ส จัดอันดับโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในปี 2014 อันดับ 1 เป็นของสหรัฐคือ Harvard Business School ตามด้วย Standford Graduate School of Business
          สำหรับสถาบันจากยุโรป ได้แก่ อันดับ 3 London Business School จากอังกฤษ อันดับ 5 INSEAD จากฝรั่งเศส อันดับ 6 Iese Business School จากสเปน อันดับ 12 IMD จากสวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 16 University of Cambridge จากอังกฤษ อันดับ 21 HEC Paris จากฝรั่งเศส อันดับ 22 Esade Business School จากสเปน อันดับ 25 Warwick Business School จากอังกฤษ
          ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการสมัครหลักสูตร MBA ในยุโรปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานมี 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้
          1.ทางเลือกเครือข่ายทั่วโลก ถ้าต้องการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควรสมัครเข้าโรงเรียนธุรกิจแนวหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายง่ายขึ้น เช่น Harvard Business School และ Stanford Graduate School of Business ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสได้ทำงานในต่างประเทศหลังจบการศึกษา
          แต่ถ้าต้องการทำงานในยุโรป ควรเลือกโรงเรียนที่สามารถสร้างเครือข่ายโดยตรงกับนายจ้าง เช่น London Business School ในอังกฤษ และ INSEAD ในฝรั่งเศส
          2.ความหลากหลายในห้องเรียน โปรแกรมธุรกิจชั้นนำในยุโรป มีแนวโน้มรับนักศึกษาจากต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการอภิปรายในชั้นเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนธุรกิจของ IMD ในสวิตเซอร์แลนด์ รับนักศึกษาต่างชาติ 96% และมีนักศึกษาหญิง 24% ส่วน INSEAD ในฝรั่งเศส รับนักศึกษาต่างชาติ 96% และมีนักศึกษาหญิง 36%

 

          


          3.คะแนน GMAT ของผู้ที่จะเข้าเรียน MBAโดยเฉลี่ยต่ำกว่าในสหรัฐ เพราะนักศึกษาส่วนมากไม่ได้พูดภาษาอังกฤษหลัก เช่น HEC Paris 685 คะแนน และ IE Business School 670 คะแนน เทียบกับ University of Chicago 723 คะแนน และ New York University 728 คะแนน
          4.เปิดรับผู้มีประสบการณ์ การรับนักศึกษาของโรงเรียนธุรกิจในยุโรปเน้นประสบการณ์การทำงานมากกว่าในสหรัฐ ผู้สมัครจึงไม่ต้องกังวลว่าจะแก่เกินเรียน
          หลักสูตร MBA ในยุโรปส่วนใหญ่เรียนเพียง 1 ปี ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้สมัครสูงอายุที่มีครอบครัวไม่ต้องหยุดพักงานนาน แม้กรอบเวลาสั้น แต่หลักสูตรเข้มข้น เพื่อรักษาคุณภาพและความสมบูรณ์ของโปรแกรมการศึกษา ที่สำคัญคือคุ้มค่าเงิน

วันที่ 11 ก.ย. 2560