สสส. และหน่วยงานภาคี ห่วงใยเด็กไทย

สสส. และหน่วยงานภาคี ห่วงใยเด็กไทย
น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ
เดินหน้าสานต่อสร้างศูนย์เรียนรู้....สู่ “เด็กไทยแก้มใส” จ.สุรินทร์

        วันพุธที่ 15กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคีเดินหน้าสานต่อการจัดงาน “เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ”ณ โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไปอันเนื่องด้วยมีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย โดยพร้อมที่จะแก้ปัญหาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ จึงน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส เจริญตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้านักโภชนาการ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน โดยภายในงานได้มีนายถวิล บุญเจียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ จังหวัดสุรินทร์ , ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ(สสส.) , นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 , อาจารย์สง่า ดามาพงษ์  และผู้อำนวยการจากโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใสในจังหวัดมาร่วมงานในพิธีเปิดดังกล่าว โดยทั้งนี้ในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้โครงการเด็กไทยแก้มใสตามรอยพระยุคลบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ , การจัดแปลงสาธิตเกษตรโรงเรียน , การจัดตลาดนัดเด็กไทยแก้มใส , ตัวอย่างโครงการอาหารกลางวันตามมาตรฐานโภชนาการของโรงเรียน และกิจกรรมเสวนาต่าง ๆ จากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ มากมายอีกด้วย

วันที่ 15 ก.พ. 2560