มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์

 

    


สิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ที่แทบไม่มีทรัพยากรอะไร แต่เจริญและมีระบบการศึกษาที่ดี ทำให้มีนักเรียน นักศึกษาจากประเทศอื่นมาเรียนกันพอสมควร สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) หรือ NUS
    มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ก่อตั้งเมื่อปี 1905 เป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีหลายวิทยาเขตด้วยกัน
    สาเหตุที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับความนิยมมาก เพราะการเรียนการสอนครอบคลุมหลายสาขาวิชา ตั้งแต่สถาปัตยกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ไปจนถึงดนตรี
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักศึกษาจากหลายเชื้อชาติกว่า 32,000 คน จาก 88 ประเทศ กระจายอยู่ตามวิทยาเขตต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ แบ่งการศึกษาออกเป็นเทอม โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งนำรูปแบบมาจากระบบของประเทศอังกฤษ เช่น การสอนในกลุ่มเล็ก (หรือกวดวิชา) และระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา (แบบเครดิต) นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนได้ในช่วง 2 เทอมแรก โดยมีคณะต่าง ๆ ดังนี้ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์, ธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, ทันตแพทยศาสตร์, การออกแบบและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์, แพทยศาสตร์ และดนตรี

   

   


    นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม 2 ปริญญา ดังนี้ สาขาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขานิติศาสตร์, สาขาธุรกิจ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาธุรกิจ และสาขานิติศาสตร์
    ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีรถโดยสารรับ-ส่งไว้บริการนักศึกษา ที่พักราคาถูก การบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และห้องสมุดขนาดใหญ่ถึง 7 แห่ง ในสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ ด้วย
    การเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ต้องเตรียมตัวหลายอย่าง อาทิ เรื่องของภาษา ฯลฯ สำหรับรายละเอียดเข้าไปดูที่เว็บไซต์ http://www.nus.edu.sg/oam/index.html

ขอบคุณภาพจาก :  www.kcl.ac.uk, www.nus.edu.sg, college.unc.edu, www.straitstimes.com

วันที่ 11 ก.ย. 2560