บี.กริม มอบทุนการศึกษา

บี.กริม มอบทุนการศึกษา พร้อมจัด “English Camp” พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
        กลุ่ม บริษัท บี.กริม ในฐานะผู้อุปถัมภ์โรงเรียน บี.กริม ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  ซึ่งในปีนี้ทางบริษัท   บี.กริม ให้ทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนอีกด้วย

 

  


        โรงเรียน บี.กริม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2511 โดยมี นายสุมิตร แสงอ่อน และ นายบุญมี ปันส่วน ร่วมกันบริจาคที่ดิน จำนวน 12 ไร่ เพื่อสร้างโรงเรียนชั่วคราวทำการเรียนการสอน โดยคณะครูตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 จนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชดำริให้ นายห้างเฮอเบิร์ต และคุณหญิงอัลม่า ลิงค์ ช่วยสนับสนุนการเรียนโรงเรียนในอำเภออรัญประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบติดพรมแดนไทย – กัมพูชา เพื่อให้เด็กๆ ในบริเวณนั้นได้มีโอกาสเรียนหนังสือและมีความรู้
        นายห้างเฮอเบิร์ต และคุณหญิงอัลม่า ลิงค์ ได้รับเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง โดยสมเด็จย่าได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนแห่งนี้ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514 ทรงพระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียน บี.กริม” ตามชื่อ หสน.บี.กริม แอนโก และทรงปลูกมะม่วงอกร่องจำนวน 2 ต้น ที่ยืนต้นคงอยู่กับโรงเรียนจวบจนปัจจุบัน และกิจกรรมในปีนี้ทาง บริษัท บี.กริม ได้จัดกิจกรรม “ English Camp” เพื่ออบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กับน้องๆ เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความสนใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งหมด  และนอกจากจะมีกิจกรรมดีๆ แล้ว บี.กริม ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ และขาดแคลนในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ อีกด้วย       
        คุณรัชนีวรรณ ช้างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บี.กริม กล่าวว่า เด็กๆ ที่ทุนการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทุนที่ได้รับนั้นทางคณะครูจะพิจารณาจากการเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และ นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน เป็นต้น ซึ่งทุนที่ได้รับจากบริษัท บี.กริม สามารถช่วยเหลือเด็กได้เป็นอย่างมาก      

 

   

 

        ด้าน เด็กหญิงกชกร สายวงศ์คำ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของทาง บี.กริม มาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนว่า “หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษามาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้ส่วนหนึ่งหนูนำเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียน และช่วยเหลือครอบครัวค่ะ และต้องขอขอบคุณบริษัท บี.กริม ที่กรุณาให้ความเมตตาในทุนกับพวกหนู หนูสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ในทางที่ดี และเกิดประโยชน์ที่สุดค่ะ”         

 

  

 

       เด็กชายอรรถพล บุญเจริญ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่พึ่งจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียน บี.กริม ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพียงแค่ระยะเวลา 2 ปี ที่เรียนน้องอรรถพลก็ได้รับทุนตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเรียนเลยทีเดียว “ผมขอขอบคุณ บริษัท บี.กริม มากครับ ที่ให้ทุนการศึกษากับผมและเพื่อนๆ ซึ่งส่วนตัวผมได้รับทุนนี้คุณครูจะพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และมีฐานะยากจน ในการได้รับทุนครั้งนี้ ผมจะนำไปช่วยเหลือครอบครัวและซื้ออุปกรณ์การเรียนครับ”

 

  

 

        และในมอบทุนครั้งนี้ทางโรงเรียน บี.กริม ได้เชิญศิษย์เก่าที่  คุณสุรีฉาย บุญวงศ์ หรือ “ครูแอน” ซึ่งปัจจุบัน เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ครูแอนเคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท บี.กริม มาพบปะพูดคุยกับน้องๆ ในครั้งนี้ด้วย “ดิฉันเรียนที่โรงเรียน บี.กริม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พอจบการศึกษาจากโรงเรียน บี.กริม ก็ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี และได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งหากย้อนเวลากลับไป โรงเรียน บี.กริม แห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเลยก็ว่าได้ การเข้ามาเรียนที่โรงเรียน บี.กริม แห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเลยก็ว่าได้ การเข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ดิฉันรู้สึกดีใจมาก และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ดิฉันได้ก้าวมาสู่เส้นทางของอาชีพครูจนถึงทุกวันนี้ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณทาง บริษัท บี.กริม มากๆ ที่มอบทุนการศึกษาแก่ดิฉัน เพราะทุนการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และสุดท้ายอยากจะฝากถึงน้องๆ ว่า อยากให้ตั้งใจเรียนเพราะการเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญ ตั้งใจวันนี้ถือเป็นอนาคตที่สดใสค่ะ”

 

  

 

        “เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตั้งแต่ บี.กริม เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2421 ด้วยความโอบอ้อมอารีที่อยู่ในสายเลือดของพนักงานบี.กริม ทุกคน ในอดีตเราบริจาคเงินสร้างวัดมูลจินดาราม เพื่อให้คนงานที่ช่วยขุดคลองรังสิตและประชาชนแถวนั้นได้เข้าไปไหว้พระและทำบุญ คุณหญิงอัลม่า ลิงค์ ซึ่งเป็นป้าของผมได้ช่วยงานในมูลนิธิของสมเด็จย่าและจัดหาทุนให้นักเรียนพยาบาล ท่านยังร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม เรายังให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆ และทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพราะมีจุดมุ่งหมายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรามีความสุข” มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวและเสริมว่า
        โรงเรียน บี.กริม เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสให้แก่ผู้อื่นในสังคมความเชื่อเช่นนี้เป็นส่วนสำคัญนำไปสู่การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการและมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ขาดแคลนได้รับโอกาสในชีวิต ไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะเป็นคนพิการนักเรียนชายแดน นักเรียนพยาบาล หรือชุมชนต่างๆ ที่ บี.กริม มีความเกี่ยวข้องด้วย เพราะเราเชื่อว่าความโอบอ้อมอารีจะเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


  

วันที่ 23 ก.ย. 2559