การสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับงานฟรีแลนซ์

การสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับงานฟรีแลนซ์

   

     

 

     


นอกเหนือจากการทำงานที่ดูเป็นอิสระ อีกปัจจัยหนึ่งที่ถือว่ามีผลต่อการทำงานของฟรีแลนซ์เป็นอย่างมากก็คือ สภาพสิ่งแวดล้อมของการทำงานนั่นเอง เพราะจะช่วยในเรื่องของแรงกระตุ้นและขับเคลื่อนการทำงานไปข้างหน้า และต่อไปนี้คือการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ดีและเหมาะสมต่อการทำงานของฟรีแลนซ์ทั้งหลาย
    การสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจ
    การสื่อสาร การเจรจา ที่มีความชัดเจน และจริงใจ มีคุณค่าต่อการทำงานของฟรีแลนซ์ จะทำให้พวกเขามีความเชื่อว่า เขาเหมาะกับงานที่ทำอยู่ งานที่รับมาเป็นสิ่งที่ฟรีแลนซ์ทั้งหลายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และพร้อมที่จะทุ่มเทพลังกาย พลังใจในการทำงานอย่างเต็มที่ 
    สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตงานและการใช้ชีวิ
    สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับคนทำงานนั่นก็คือ เรื่องของการสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว เพราะเมื่อคุณสามารถทำเช่นนั้นได้ การทำงานที่ออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพตามไปด้วย 
    ยอมรับกับสิ่งที่ได้รับ
    เป็นธรรมดาของคนเราที่ต้องการได้รับการตอบรับเชิงบวกจากคนร่วมงานด้วยกัน การกล่าวคำ “ขอบคุณ” ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ ให้กับคนทำงานที่ดียิ่ง    

 

   

 

 


ขอบคุณภาพจาก : 
1. www.hongkiat.com
2-3http://www.creativebloq.com/industry-insight/where-should-you-do-freelance-design-work-3132248
4. http://technews.tw/2014/06/09/10-secrets-learned-software-engineering-degree-probably-didnt/
5. www.velcrobelly.co.uk
6. fromyourdesks.com
7. http://fromyourdesks.com/2011/01/page/3/

วันที่ 11 ก.ย. 2560