ปัญญาภิวัฒน์ ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่

          วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สานต่อโครงการสร้างสรรค์ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” โชว์ศักยภาพนักศึกษาในด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรชั้นนำในอนาคตพร้อมปลูกฝังแนวคิดห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ผลิตเยาวชนให้เข้าใจโลกของการทำงานและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน ยกระดับบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพของประเทศ
          วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มของ ซีพี ออลล์ ได้สานต่อโครงการสร้างสรรค์ที่จะจุดประกายความคิดของนักศึกษา ให้เป็นนักคิดที่สร้างสรรค์กับโครงการ “หน่อนวัตกรรม” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในชื่อ “หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5” (Genesis of Innovations season 5) โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และวิทยาลัยเครือข่ายในความร่วมมือ ซึ่งในงานจะนำผลงานจากนักศึกษามาแสดงและร่วมประกวด โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นคือ นวัตกรรมต่อยอด ที่จะจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่จะจัดประกวดชิงรางวัลบนเวทีกลาง หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
          สำหรับแนวคิดหลักของโครงการ “หน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5” จะเน้นการสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาให้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยอิงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมต่อสังคม ทำให้นวัตกรยุคใหม่มีทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะที่ดีต่อสังคมต่อไป
          ภายในงาน “หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5” มีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ “ไม้เท้าวัดไฟฟ้า” ผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่ได้แนวคิดการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์มาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ที่เกิดปัญญากระแสไฟฟ้ารั่ว ทำให้เกิดอันตราย นักศึกษาจึงได้คิดค้นนวัตกรรม “ไม้เท้าวัดไฟฟ้า” เพื่อที่จะวัดกระแสไฟที่รั่วไหลมาตามพื้น สำหรับเตือนภัยไม่ให้เข้าใกล้ในบริเวณนั้น ๆ
          นอกจากนวัตกรรมที่ออกมาในรูปแบบของชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์แล้ว ยังมีผลงานนวัตกรรมในรูปแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่น่าสนใจ และยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทั้งผลงาน “วีดิทัศน์แอนิเมชั่น : NGV พลังงานสะอาดเพื่ออนาคต” ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพ 2 ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน NGV ที่กำลังจะมาเป็นพลังงานหลักในอนาคต หรือผลงาน “สื่อการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย และพลังงานโลก” ผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่จะนำพาให้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงาน และสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาสื่อการเรียนนี้ได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานที่เกิดขึ้น
          สำหรับงาน “หน่อนวัตกรรมครั้งที่ 5” มีผลงานเข้าประกวดจำนวน 20 ผลงานจากกว่า 13 วิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนรวมทั้งหมด 4 ทีม ชนะเลิศทั้ง 4 ทีม ได้แก่
          (1) นวัตกรรม “พยุงถุงน้ำแข็ง” จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

          (2) นวัตกรรม “ตระกร้าอเนกประสงค์” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการเชียงใหม่

          (3) นวัตกรรม “ถาดรองน้ำใต้ตู้แช่น้ำแข็ง” จากศูนย์การเรียน ซีพี แรม ลาดหลุมแก้ว

          (4) นวัตกรรม “เครื่องมือถอดหัวจ่ายน้ำร้อน” วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

          นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะและได้รับรางวัลในครั้งนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างนวัตกรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ เป็นไปตามนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ที่เน้นการเรียนรู้จริง และปฏิบัติได้จริง นักศึกษาจึงได้เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ทางวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรุ่นใหม่ ๆ ไม่ว่าจะมาจากสถาบันของเรา หรือจากที่ใดจะเป็นนวัตกรคุณภาพ มีจิตสำนึกสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสถาบันแห่งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดไป”

วันที่ 14 มิ.ย. 2559