“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว”

“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” เรียนรู้สังคมจีนสมัยใหม่
ผ่านนวนิยายรักสะท้อนปัญหาครอบครัว

 

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จัดงานเปิดตัวพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีลำดับล่าสุดเรื่อง “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” ให้นักอ่านชาวไทยได้ชื่นชมพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยรสถ้อยทางภาษาเนื้อหาสาระและความงามในเชิงวรรณศิลป์ ผ่านนวนิยายรักสะท้อนปัญหาครอบครัวจากมุมมองของผู้เป็นทั้งแม่และภรรยา กับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก ผลงานเขียนโดย ชวนหนี นักเขียนหญิงชาวเสฉวน ผู้มีชื่อเสียงในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย

ในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจาก หลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวเปิดงาน ร่วมพูดคุยกับ ชวนหนีนักเขียน ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุรีย์  ชุณหเรืองเดช หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมฟังเสวนา “เรียนรู้ ติดตาม สถานการณ์ครอบครัวจีนสมัยใหม่”โดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ บรรณาธิการบริหาร วารสารจีนไทยและอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการ โดย ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน

คิม จงสถิตย์วัฒนา-หลัน ซู่หง-สุวดี จงสถิตย์วัฒนา

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปรีชาญาณทางด้านอักษรศาสตร์อย่างที่ชาวไทยและชาวโลกได้ประจักษ์ นับเป็นอีกครั้งที่นักอ่านจะได้ชื่นชมพระบารมีผ่านพระราชนิพนธ์แปลเล่มใหม่จากต้นฉบับภาษาจีน ที่พระองค์ท่านทรงถ่ายทอดร้องเรียงคำจากภาษาจีนสู่ภาษาไทย ให้นักอ่านได้ดื่มด่ำไปกับอรรถรสของนวนิยายที่แฝงไว้ด้วยความหมายของการใช้ชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเจริญสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนให้ยืนยาวต่อไป”

“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว ประพันธ์โดย ชวนหนี นักเขียนหญิงผู้มีชื่อเสียงยิ่งในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัยเป็นพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากพระวิริยภาพอีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านจะได้ซึมซาบทั้งอรรถรส ความงามด้านภาษา รวมทั้งภาพสะท้อนปัญหาชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวจีนในสังคมจีนสมัยใหม่ ผ่านเรื่องราวเข้มข้นของตัวละครเอกนาม “หมิ่นมิน” จากความรักที่เคยหวานชื่นกับ “หยู่ตง” ผู้เป็นสามี ผันไปสู่ความจืดจางจนกลายเป็นความโกรธแค้นชิงชังในที่สุด หมิ่นมินจะหาทางออกในชีวิตได้หรือไม่ หรือจะวนเวียนอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดไร้แสงสว่างที่ปลายทาง ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และเอาใจช่วยเธอไปพร้อม ๆ กัน”

หลัน ซู่หง ผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นตัวแทนทางการทูตเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เป็นเรื่องน่าภูมิใจยิ่งที่พระองค์ทรงแปลนวนิยายเรื่องความรักใดจะไม่ปวดร้าว ซึ่งถือเป็นนวนิยายที่ดีที่ประเทศจีนให้การยอมรับ อีกทั้งการเดินทางมาเมืองไทยของ คุณชวนหนี ผู้เป็นนักเขียนในครั้งนี้ ยิ่งทำให้ชาวไทยได้เข้าใจถึงสถานะทางสังคมจีนในปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างเรื่องการใช้ชีวิตหลังแต่งงานในยุคสมัยปัจจุบันของสังคมจีนได้ดียิ่งขึ้น และนี่ยังเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะทำให้คนไทยได้รู้จักกับวรรณกรรมจีนร่วมสมัย”

“ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” ประพันธ์โดย ชวนหนี เป็นนวนิยายสะท้อนภาพปัญหาชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวจีนในสังคมจีนยุคใหม่จากมุมมองของผู้เป็นทั้งแม่และภรรยา กับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก และจบลงอย่างชาญฉลาดด้วยความตระหนักรู้ของตัวละครเอกว่า “ไม่มีความรักใดจะไม่ปวดร้าว แต่ผู้ที่จะเปลี่ยนความปวดร้าวนี้ให้เป็นปิติสุขได้นั้นคือ ผู้มีความรักนั่นเอง” ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวของชาวจีนยุคใหม่แล้ว ยังได้เรียนรู้การเห็นคุณค่าของตนเองเกี่ยวกับความรัก และการประคับประคองความรักให้ยืนยาวอีกด้วย

ชวนหนี

“ชวนหนี” มีนามจริงว่าหลิวชุนเฟิ่งเป็นชาวเสฉวนเกิดเมื่อ ค.ศ. 1966 เมื่ออายุ 15 ปี (ค.ศ. 1981) ได้สมัครเข้าร่วมในกองทัพปลดแอกประชาชน ใน ค.ศ. 1995 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวรรณคดี สถาบันศิลปกรรมศาสตร์ กองทัพปลดแอกประชาชน เริ่มชีวิตการเป็นนักเขียนสร้างสรรค์งานประพันธ์เมื่อ ค.ศ. 1990 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ชวนหนีมีงานประพันธ์ทั้งนวนิยายขนาดยาว ขนาดกลาง และขนาดสั้นจำนวนมาก ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งยังได้รับรางวัลด้านวรรณกรรมหลายเรื่อง

ร่วมเรียนรู้และติดตาม “ความรักใดจะไม่ปวดร้าว” ราคา 135 บาท จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด วางจำหน่ายแล้วที่ร้านแว่นแก้ว และนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 02-662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และ www.facebook.com/nanmeebooksfan

 

 

 

วันที่ 12 เม.ย. 2559