The Mind สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธ

สถาบัน The Mind สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธแห่งแรก
จัดโปรโมชั่นพิเศษ กับคอร์ส "Mind Body Genius Camp"

          สถาบัน The Mind สถาบันสอนเต้นวิถีพุทธแห่งแรก ศูนย์รวมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เยาวชน ให้ค้นพบศักยภาพของตนเอง จากภายในสู่ภายนอก มีความกล้าแสดงออก เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่านบุคลิกภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ควบคู่ไปกับหลักการฝึกของสมาธิ จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับน้อง ๆ ช่วงปิดเทอมตลอดเดือนเมษายน เป็นระยะเวลา 17 วัน 68 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. กับคอร์ส "Mind Body Genius Camp" กิจกรรมเต้นเพิ่มพลังสมอง สร้างความเป็นอัจฉริยะจากการเคลื่อนไหวรุ่นที่ 1  สำหรับเยาวชน อายุ 6-14 ปีเป็นต้นไป
          รับสมัครจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย รับสมัครจำนวนจำกัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ค www.facebook.com/themindbykrumind หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันสอนเต้น The Mind เดอะ ซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ โทร.08-3769-2821

วันที่ 14 มิ.ย. 2559