กล่องข้าวชาวอเมริกัน

กล่องใส่อาหารเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไม่น้อย โดยเฉพาะคนที่นำอาหารจากบ้านไปรับประทานที่ทำงานหรือที่โรงเรียน
        สำหรับชาวอเมริกัน กล่องอาหารโลหะเป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นในช่วงทศวรรษ 1920 โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรียบๆ ไม่โดดเด่น ต่อมาบริษัทดิสนีย์ได้เริ่มผลิตกล่องอาหารที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวการ์ตูนต่างๆ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ ในความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวการ์ตูนต่างๆ นอกจากนี้รูปแบบบนกล่องอาหารจะบอกให้ทราบว่าเจ้าของเป็นคนเช่นไร

                                   

        กล่องข้าวเป็นสิ่งที่ทำให้หวนรำลึกถึงความหลังได้ แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือกล่องอาหารหรือกล่องของว่างโดยเฉพาะที่เป็นกล่องโลหะครั้งหนึ่งเคยถูกจัดให้เป็นอาวุธ และเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ราวทศวรรษ 1970 บรรดาแม่ๆในรัฐฟลอริดารวมตัวกันร้องเรียนเรื่องกล่องอาหารที่เป็นโลหะ เนื่องจากเด็กๆเอามากวัดแกว่งเล่นและทำให้เกิดอุบัติเหตุที่กะโหลกศีรษะ ซึ่งหลายรัฐในอเมริกาก็มีความเห็นคล้อยตาม ทำให้บริษัทผลิตกล่องอาหารต้องเปลี่ยนมาใช้พลาสติกแทน และกล่องโลหะใบสุดท้ายจึงยุติการผลิตในปี 1985
        อย่างไรก็ตาม ในปี 1998 ได้มีการผลิตกล่องอาหารโลหะขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีการออกแบบเป็นรูปต่างๆ เช่น Godzilla และ Hot Wheels แต่ในครั้งนี้ไม่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด

                              

        แม้ว่าจะมีการผลิตกล่องอาหารโลหะขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่เฉพาะรุ่นที่ผลิตในระหว่างปี 1951-1985 มีเพียง 450 กล่องเท่านั้นที่มีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนกล่องอาหารโลหะอื่นๆนั้นไม่มีการนำมาเก็บเป็นของสะสม
แล้วคนที่สะสมกล่องอาหารอย่างเป็นล่ำเป็นสันที่สุดก็คือ อัลเลน วูดดอลล์ (Allen Woodall) ชาวอเมริกัน เพราะเขามีกล่องอาหารโลหะทั้ง 450 กล่องนั้นรวมทั้งของที่ทำเลียนแบบด้วย จนสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์กล่องอาหารที่เขาสะสมมาในจอร์เจีย
วูดดอลล์เริ่มสะสมกล่องอาหารมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 หลังจากที่เขาได้รับกล่องอาหารที่เป็นของสะสมเป็นมรดกจากเพื่อนที่เสียชีวิตไป และสัญญากับภรรยาของเพื่อนคนนั้นว่าเขาจะเปิดพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการรับประกันว่าสิ่งที่เพื่อนและเขาชื่นชอบจะได้รับการเก็บรักษาและดูแลอย่างดี

                            

       ปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์ของวูดดอลล์มีกล่องอาหารโลหะอยู่ถึง 3,500 กล่อง และของสะสมของเขายังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       (ข้อมูภาพ www.vimeo.com, cnn.com, athenna.com, totem.ie, tripadvisor.com, tripadvisor.com, dailymail.co.uk, chattahoocheeheritage.org)

วันที่ 11 ก.ย. 2560