ผู้ฝึกหัดแพทย์ทางเลือก

ศาสตร์ประเทศอินเดีย นับพันปี
พูดถึงแพทย์ทางเลือก มาจากภาษาอังกฤษ ที่ว่า Ayurveda  อ่านแบบไทย ๆ ก็คือ อายุรเวท นั่นเอง มีรากศัพท์มาจากภาษาสันตสฤต ทางการแพทย์ อายุรเวท ถูกจัดอยู่ในประเภท แพทย์ทางเลือกเสริม จากประวัติที่ว่ากันว่า เจ้าพทย์ทางเลือก ประเภทนี้ เป็นรูปแบบการรักษาของประเทศอินเดีย นับพันปีที่ผ่านมา จุดประสงค์ในการรักษา ก็คือ การสร้างสมดุลให้กับระบบของร่างกาย โดยส่วนใหญ่จะพึ่งพาสมุนไพรจากธรรมชาติ เป็นหลัก แต่จากเวลาที่ผ่านมา การักษาแบบแพทย์ทางเลือกนี้ ได้รับความนิยมมากขึ้นจากทางยุโรป และสหรัฐอเมริกา เริ่มมีการเปิดคอร์สเป็นหลักสูตรกันแล้ว มีสถาบันรองรับ

 

   


    สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาการแพทย์ทางเลือกนี้ แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดที่ชัดเจน แต่ที่ถือปฏิบัติกันในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ผู้เรียนควรจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเบื้องต้น แต่ไม่จำกัดสาขาวิชา ขอเพียงว่า มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาตัวยา สมุนไพร ที่จะใช้ในการรักษา หากมีความรู้ภาษาสันสกฤต ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก การศึกษาอบรม จะเป็นลักษณะคอร์สสั้น ๆ โดยความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับ ก็จะมีหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติบำบัด, การฝังเข็ม, การบำบัดโรคด้วยมือ เรียนรู้เกี่ยวกับสรีระศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ และการใช้สมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น
    ปัจจุบัน ชาวสหรัฐอเมริกา และประเทศทางยุโรป หรือแม้แต่ในประเทศไทย ต่างให้ความสนใจศาสตร์การแพทย์ทางเลือก มากขึ้น มีบางส่วน ก็จะถุกประยุกต์นำมาใช้ในร้านสปา ด้วย 
     ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ทางเลือก ลักษณะนี้ เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น มีเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพที่ชัดเจน แต่ผู้เรียน ก็ต้องหมั่นศึกษา หาความรู้ เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความชำนาญอย่างต่อเนื่อง เพราหากว่า มีประสบการณ์ในการรักษา และการอบรมมากขึ้นเท่าไหร่ การยอมรับก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

 

   

 

   

 

   
     

วันที่ 6 ธ.ค. 2560