นักดมกลิ่น นักลิ้มรส

งานนี้ต้องมีดีกรีพ่วงท้าย
หากว่าคุณต้องการที่จะยึดอาชีพนักดมกลิ่น หรือว่า นักลิ้มรส สิ่งแรกที่คุณต้องถามตัวเองก็คือว่า คุณเหมาะกับงานนี้จริงหรือไม่ และนับจากบรรทัดนี้ จะเป็นแนวทางว่า คุณเหมาะที่จะยึดอาชีพนี้ได้หรือเปล่า
    การที่จะยึดอาชีพ นักดมกลิ่น หรือว่า ลิ้มรส นี้ คุณจะต้องมีความรู้และมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการศึกษานั้น ถือว่ามีความสำคัญมากกับอาชีพนี้ คุณต้องเข้าศึกษาในสาชาเคมี ชีววิทยา และห้องทดลอง รวมไปถึงเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการทดลอง และที่จะลืมไม่ได้ก็คือ คุณจำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่คุณจะทำนั่นเอง

   

    โดยพื้นฐานแล้ว การที่คุณจะทำอาชีพนี้ คุณจะต้องเป็นที่สนใจในเรื่องของกลิ่น รสชาติของอาหาร มีความสุขในการทำงานกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า เป็นหลักต้องศึกษาในเรื่องของการพัฒนากลิ่น และรสชาติของอาหาร นอกจากจะต้องทำงานในห้องแล็บแล้ว คนที่ทำอาชีพนี้ จะต้องสื่อสารกับผู้คน รับฟังความคิดเห็น และคำติชมได้
    มาถึงเรื่องของคุณสมบัติสำหรับอาชีพนี้
    -ต้องศึกษาในเรื่องของเคมี ชีววิทยา และกายภาพ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
    -ต้องผ่านการเรียนวิชา สถิติ และคณิตศาสตร์ เชิงวิเคราะห์
    -มีความรู้เชิงจิตวิทยา และการตลาด มีความเข้าใจในเรื่องพฤติรรมของลูกค้า
    -หากจบสายวิศวะเคมี หรือว่า เทคโนโลยีทางอาหาร เพื่อให้เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก
    ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรจะเรียนให้ถึงปริญญาโท หรือว่า ปริญญาเอก ก็จะเป็นการดีมาก เพราะนอกจากคุณได้ทำงานในห้องแล็บแล้ว อาจจะมีโอกาสก้าวเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ด้วย
    หากว่าคุณจบในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง บวกกับประสบการณ์ในสายฮุตสาหกรรมอาหาร ก็จะช่วยให้คุณสามารถทำงานในสายงานที่แตกต่างมากขึ้นได้ อย่างเช่น
    -หัวหน้าหรือจัดการในส่วนของคุณภาพอาหาร  
    -ตำแหน่งการตลาดหรือว่าฝ่ายขาย
   -แผนกพัฒนาสินค้าใหม่ หรือการค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
   เป็นอย่างไรบ้าง น่าสนใจหรือไม่ครับ อาชีพนี้
  

  

 

  

วันที่ 5 ต.ค. 2560