กันกุล(GUNKUL)ร่วมสนับสนุนมูลนิธิธรรมรักษ์

 

       คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในเครือ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) และ ประชาชนโดยรอบบริเวณราชวัตร-ศรีย่าน ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับ พระอุดมประชาทร(หลวงพ่ออลงกต) โดยร่วมบริจาคปัจจัย ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป "น้ำใจจากทุกท่าน ช่วยสานฝัน สร้างสายใยให้ผู้ป่วยโรคเอดส์"

วันที่ 19 ก.ย. 2560