“รพ.เจ้าพระยาชวนตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม”

 



โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม โดย พ.ญ.กมลรัตน์ พลไวย์ อายุรแพทย์สาขาระบบวิทยา โปรแกรม 1 ตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม และโปรแกรม 2 ตรวจภาวะความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อายุรกรรม 24 ชั่วโมง โทร.02-884-7000 หรือ www.chaophya.com

วันที่ 19 ก.ย. 2560