นักบำบัดโรคด้วยพืช

รักบริการ ใจเย็น รู้เรื่องต้นไม้

นักบำบัดโรคด้วยพืช เป็นงานที่มุ่งเน้นพัฒนาชีวิตด้วยการนำเอาเรื่องราว กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสวนพืช ดอกไม้  บวกกับกิจกรรมทางสังคมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กับลูกค้า  คนที่ทำอาชีพนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เรามาดูกันครับ


   


    ผู้บำบัดโรคด้วยพืชสวนนี้ สามารถทำงานร่วมกับหน่วนงานอื่น ๆ หลายหน่วยงาน อาทิ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพร่างกาย โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ชุมชนพืชสวน, ศูนย์คนว่างงานและศูนย์ทัณฑสถาน เป็นต้น โดยหน้าที่หลักของพวกเขาก็คือ การวางแผนออกพืชสวน ดอกไม้ ที่จะเอื้อต่อการรักษาให้กับลูกค้า มีสภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น
    ในส่วนของคุณสมบัติโดยทั่วไป ไม่มีการกำหนดทางด้านวุฒิการศึกษาที่ชัดเจน สถานบันการศึกษาก็ไม่มีการปิดสอนสาขานี้โดยตรง คือสามารถจบการศึกษาระดับชั้นปวส. ขึ้นไปจนถึงปริญญาโทเลยทีเดียว แต่ขอให้ชอบการดูแลต้นไม้ (มีความรู้ทางด้านนี้ก็จะดีมาก) เป็นคนใจเย็น มีจิตใจในการอยู่กับคนป่วย มีใจรักงานบริการ อดทน
    การทำงานในตำแหน่งนอกจากจะเป็นเรื่องของกาออกแบบ และปลูกต้นไม้แล้ว เรื่องของสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วย หรือลูกค้า ฟื้นฟูจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นด้วย บวกกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยดอกไม้สวย ๆ งาม ๆ ก็ทำให้ทุกอย่างฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว
    เป็นที่คาดกันว่า ในอนาคตอันใกลนี้ เรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจของผู้ป่วย ด้วยพืชสวน จะได้รับความนิยมมากกว่าทุกวัน เพราะถือว่าเป็นบำบัดด้วยธรรมชาติวิธีหนึ่ง มีโอกาสสูงไม่น้อย ที่สถาบันการศึกษาต่างๆ หันมาเปิดหลักสูตร การเรียนการสอน สาขา ชัดเจน และจริงจังมากขึ้น


   

 


   

วันที่ 11 ก.ย. 2560