3 พื้นฐานสู่ความสำเร็จของฟรีแลนซ์

เชื่อว่าหลายคนที่หันเหชีวิตมาทำงานแบบฟรีแลนซ์ เหตุผลหนึ่งก็คือ ต้องการมีความยืดหยุ่นในการทำงาน มีอิสระในการทำงานมากขึ้นตามความต้องการของตนเอง
    แต่สิ่งหนึ่งที่ฟรีแลนซ์ ทั้งหลาย จะต้องไม่ลืมก็คือ ชีวิตใหม่ของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป จริงอยู่ อาจจะยืดหยุ่นมากขึ้น มีอิสระมากขึ้น แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม มิเช่นนั้น ความหวังที่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางใหม่ที่คุณเลือก อาจจะพบกับความล้มเหลวก็เป็นไปได้ และนี่คือ 3 เหตุผลหลัก ๆ ที่คุณควรคำนึงไว้ ก่อนที่จะหันชีวิตมาเป็นฟรีแลนซ์ 


    

     1.สร้างธุรกิจฟรีแลนซ์ของคุณให้เติบโต     
     การมีจำนวนลูกค้าอยู่ในจำนวนที่เหมาะสม เป็นพื้นฐานหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้งานฟรีแลนซ์ของคุณมีความมั่นคงเพิ่มยิ่งขึ้นในอนาคต หากว่าคุณมีจำนวนลูกค้าไม่มากพอ หรือว่าการมีงานหนักจนโหลดเกินไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่อน คุณต้องตั้งระบบการทำงานของคุณให้เหมาะสมระหว่างปริมาณงานกับเวลาที่ได้รับ มิเช่นนั้น คุณอาจจะล้มลงไม่เป็นท่าก็ได้    
     2.เพิ่มศักยภาพที่อยู่ในตัวคุณ
     เมื่อคุณมีจำนวนลูกค้าที่คงที่เหมาะกับตัวคุณ การเพิ่มศักยภาพของงานและเวลาการทำงานเป็นเรื่องที่คุณไม่ควรมองข้าม เพราะจะทำให้คุณได้พบกับความสำเร็จในธุรกิจของคุณเพิ่มมากขึ้น การมองหาโอกาสใหม่ ๆ และฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆไปให้ได้ เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องจัดการให้ได้ ขอเน้นย้ำว่า คุณต้องสร้างสมดุลระหว่างรายได้ของคุณกับปริมาณงานให้ได้ และที่ลืมไม่ได้ก็คือ การดูแลสุขภาพของคุณนั่นเอง
     3.เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
     เมื่องานฟรีแลนซ์ของคุณมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดี คุณจะต้องไม่หยุดนิ่งกับสิ่งที่ทำเพียงเท่านั้น เมื่อทุกอย่างลงตัว มีความจำเป็นเหลือเกินที่คุณควรจะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาส เพิ่มมูลค่าธุรกิจของคุณให้มากขึ้นด้วย
    การเพิ่มความชำนาญงานเดิม เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะบอกว่า คนทำงานฟรีแลนซ์ จะต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เมื่อโอกาสมาถึง พยายามหาลู่ทางที่เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของคุณ 

    

 


    

 

วันที่ 11 ก.ย. 2560