เล็ก-แต่มากด้วยคุณค่า

เฟอร์นิเจอร์ขนาดจิ๋ว

ตู้ไม้สักขนาดเล็ก รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกย่อส่วนให้มีรูปร่างกะทัดรัด เล็กจิ๋วสวยงามเหล่านี้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปอย่างดีจาก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งได้นำเศษไม้ที่เหลือใช้มาต่อยอดทางธุรกิจ จนประสบความสำเร็จ มีตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง
           อนุสรณ์ เซราะหอม จากร้านนิ๊คแน็คไม้สักจิ๋วลายไทย กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดจิ๋วใน อ.ดำเนินสะดวก บอกถึงที่มาธุรกิจว่า ได้เริ่มทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วมาประมาณ 10 ปีแล้ว โดยการนำเศษไม้สักทองที่เหลือใช้มาผลิต ปัจจุบันทำเฟอร์นิเจอร์ออกมากว่า 20 แบบ อาทิ โต๊ะหมู่บูชาจิ๋ว ตู้แก้วจิ๋ว ตู้โบราณจิ๋ว ตู้ใส่ตลับพระจิ๋ว เตียงนอนจิ๋ว โต๊ะจิ๋ว เก้าอี้จิ๋ว เป็นต้น

 

          

           “เฟอร์นิเจอร์จิ๋วของเรา เป็นตู้ย่อส่วนที่เหมือนของจริงที่สุด โดยย่อให้เหลือ 6 นิ้ว นอกจากจะมีความสวยงาม แปลกตาแล้ว ยังมีความคงทนอีกด้วย เพราะทำจากไม้สักทอง สามารถเก็บไว้ได้นานเป็น 100 ปี โดยปลวกไม่กิน”
           อนุสรณ์ บอกว่า ในช่วงผลิตใหม่ ๆ นั้น เฟอร์นิเจอร์จิ๋วจะนำไปวางขายในตลาดน้ำดำเนินสะดวกเท่านั้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก จนบางครั้งผลิตไม่ทัน ต่อมาก็เพิ่มคนงาน และทำส่งขายตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าโอท็อป ของกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกบู๊ธเป็นประจำ

 

          

 


          


           “ถือว่าเราโชคดี ที่สินค้าของเราไม่มีคู่แข่ง ทำให้ตลาดการขายเฟอร์นิเจอร์จิ๋วเติบโตไปในทางที่ดี นอกจากนี้ยังได้ส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย”
          อนุสรณ์ บอกว่า ปัจจุบันการทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋ว ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว  เนื่องจากใช้เครื่องจักรในการผลิต และใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวออกแบบลวดลาย ก่อนจะพรินต์ออกมาแล้วแปะไปยังเนื้อไม้ สลักลายไทยตามต้องการ
          อีกความสำเร็จของธุรกิจแปลกใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับเศษวัสดุเหลือใช้ สามารถนำมาแปรสภาพเป็นเงิน ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้มากทีเดียว
           หมายเหตุ-นิ๊คแน็คตู้ไม้จิ๋วลายไทย ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 1 ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.08-6023-4432, 08-6797-7701 E-mail : nack-tansan@hotmail.com

วันที่ 11 ก.ย. 2560