บริการกอดอันอบอุ่น

บริการด้วยใจ อย่างมืออาชีพ

อ่านหัวข้ออาชีพนี้ถึงกับตกใจเหมือนกันครับ ที่ประเทศอังกฤษ มีบริการกอด (อย่างทะนุถนอมให้ความอบอุ่นสุด ๆ บนเตียง) มด้วย แต่ที่ไหนได้มีการเปิดเป็นสถาบันกันเลยทีเดียว แน่นอน คนที่ทำอาชีพ ถ้าจะให้ดีต้องมีใบประกาศนียบัตร เป็นเครื่องรับประกัน ก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ให้บริการเอง
  

       

 

    อย่างที่จ่าหัวไว้แล้ว อาชีพที่ว่านี้ คือการกอด ข้อบังคับพื้นฐานของอาชีพนี้ก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ ห้ามมีเพศสัมพันธ์ ห้ามจูบ ห้ามสัมผัสอวัยวะพื้นที่ส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย นอกจากบริการนอนกอดให้ความอบอุ่นอยู่บนเตียงแล้ว บางกรณีอาจจะมีออพชั่นเสริมเพิ่มเติม อย่างเช่น ดินเนอร์, ดูหนัง, ร้องคาราโอเกะ หรือว่าดูคอนเสิร์ตได้เช่นกัน
    สำหรับคุณสมบัติ ผู้ที่จะทำอาชีพนี้ ประกอบด้วย
    -ควรจะเป็นเพศหญิง อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี
    -สามารถให้บริการได้ทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ชายและผู้หญิง (แต่ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ชายประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์)
    -สามารถรับลูกค้าได้ทุกวัย ส่วนใหญ่จะอายุ 50 ปีขึ้นไป
    -มีความเชื่อใจได้ บุคลิกภาพดี
    -มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
    แม้ว่าจะมีบริการอื่น ๆ แต่โดยพื้นฐานแล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการได้รับการกอด โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มองหา
    ใครสักคนที่สามารถจะตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ให้กับพวกเขาได้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เองก็ต้องการ ผู้ให้บริการที่ผ่านมาฝึกอบรมในเรื่องบริการมาอย่างดีเช่นกัน โดยก่อนที่จะให้บริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องอ่านข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ทำความเข้าใจให้เรียบร้อย ก่อนที่จะจรดปากกาลงลายมือในสัญญาด้วย ซึ่งข้อตกลงส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในเรื่องของการวางตัว พฤติกรรมที่เหมาะสมต่าง ๆ
    ในส่วนเรื่องของค่าตอบแทน คิดเป็นชั่วโมงที่ให้บริการ ตามอัตราที่ได้ตกลงกันไว้

   

วันที่ 11 ก.ย. 2560