สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกับฟรีแลนซ์

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกับฟรีแลนซ์

แน่นอน เมื่อคุณมารับบทใหม่เป็นฟรีแลนซ์แล้ว งานส่วนใหญ่ก็จะต้องเกิดจากตัวคุณเอง งานจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นหลัก แต่มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ถือว่าส่งผลต่อการทำงานของคุณเช่นกัน นั่นก็คือ การได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการทำงาน หากว่าการทำงานฟรีแลนซ์แล้ว คุณมีสัมพันธภาพที่ดีต่อสิ่งรอบข้าง ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ มันก็จะส่งผลให้การทำงานของคุณไหลลื่นมากขึ้น มันก็จะเหมือนเป็นแรงผลักดัน แรงกระตุ้นให้กับคุณได้เหมือนกัน และนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีผลงานที่ดีได้

 

   

    

    1.การสื่อสารที่ดีและชัดเจน
    การเลือกรูปแบบการสนทนาที่ชัดเจน ถือว่ามีคุณค่าต่อการทำงานของฟรีแลนซ์มาก เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานของคุณกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น การพูดจา ติดตามงาน ก็จะเป็นที่สบายใจของทั้งสองฝ่าย และนี่เอง เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะบอกได้ว่า คุณอยากจะทำงานที่ได้รับมามากน้อยขนาดไหน และการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมนั้น ก็จะทำให้คุณมีความกระตือรือร้นและแรงผลักดันในการผลิตผลงานที่ดีด้วย
    2.สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน
    สิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทำงาน นั่นก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และเมื่อคุณสามารถสร้างความดุลให้กับชีวิตคุณได้ คุณก็จะได้งานที่น่าพึงพอใจมากกว่า และลูกค้าก็จะมีความพึงพอใจในงานที่ออกมาด้วยเช่นกัน สิ่งที่สำคัญก็คือ คุณอย่าได้ละทิ้งส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตคุณเป็นอันขาด

   

   
   

    3.ยอมรับในการวิจารณ์
    แน่นอนอยู่แล้ว การวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นได้ในโลกของการทำงาน ในส่วนงานฟรีแลนซ์ บางครั้ง ลูกค้าอาจจะวิพากษ์วิจารณ์งานของคุณบ้าง คุณก็ควรรับฟังโดยดี และหากว่ามันจะส่งให้งานที่ออกมาดีขึ้นกว่าเดิม คุณก็ต้องเคารพในคำวิจารณ์นั้น เช่นกัน หากว่าคุณมีข้อเสนอแนะที่คิดว่าจะดีกว่าลูกค้า คุณก็สามารถที่จะเสนอได้เช่นกัน เพื่องานที่ออกมาดีที่สุด
    ลองดูนะครับ


วันที่ 11 ก.ย. 2560