บ.นำเข้าแรงงานต่างด้าวปรับตัว

บ.นำเข้าแรงงานต่างด้าวปรับตัว
รับมือกฎหมายใหม่...
จากการที่ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้การประกอบธุรกิจจัดหาคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และจำนวนมาก ส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศได้ทันท่วงที รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ

 

       

 

    โดยรัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่คือ พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งมาตรการในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อขจัดการบังคับใช้แรงงาน หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากแรงงานต่างด้าวนั้น
     คุณณรงค์ ไพบูลย์ ที่ปรึกษา บริษัทจัดหางานคำมะนีไทย จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมากว่า 4 ปี กล่าวถึงการปรับตัวองค์กรเพื่อให้เข้ากับกฎหมายฉบับใหม่ พร้อมกับการพัฒนาการทำงาน
    “อันดับแรก บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่าหลักประกัน 5 ล้านบาท กับกรมการจัดหางาน เพื่อยืนยันจุดยืนขององค์กรและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้บริษัทจัดหางานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีความพร้อมในการจดทะเบียนตาม พ.ร.ก. เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทำงานร่วมกัน โดยได้เตรียมความพร้อมระบบเอกสารและการใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คมาให้บริการ ณ สำนักงานบริการแห่งใหม่ ถนนรัตนาธิเบศร์ 112/46-47 หมู่ 1 ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2051-0522 มือถือ 09-5535-9626”
     คุณณรงค์ บอกว่า ปัจจุบัน บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด บริหารงานโดย คุณกริษฐา ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ได้จดทะเบียนนิติบุคคลทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท (ชำระเต็ม) และวางเงินค้ำประกัน กรมการจัดหางาน 100,000 บาท ก่อตั้งเมื่อปี 2555 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาให้กับนายจ้างและแรงงาน ดังคำขวัญของบริษัท      “เชี่ยวชาญ รับผิดชอบ ตอบทุกปัญหา” ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
และโดยเฉพาะความสำเร็จในการเป็นผู้นำบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ “ให้คำปรึกษาฟรีทุกวัน” ผ่าน Call Center : 09-5535-9626, 09-1881-6891 มีผู้ใช้บริการแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านเว็บไซต์ คนเข้าใช้บริการกว่า 300 รายต่อวัน
     “การขยายกิจการใหม่นั้น เรา    เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท โดยนำบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยเปิดสำนักงานแห่งใหม่บนถนนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ติดสถานีรถไฟฟ้าบางพลู ส่วนการทำงานก็มีการนำบาร์โค้ดมาใช้กับระบบติดตามเอกสาร Tracking System เพื่อให้สามารถติดตามสถานะ การดำเนินการ ในขั้นตอนต่าง ๆ รายงานทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค พร้อมกับขยายสาขา ส่งพนักงานภาคสนามไปให้บริการคลอบคลุมทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, เชียงราย, ตาก, สระแก้ว, ชลบุรี, สงขลา, ระนอง, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, หนองคาย, อุบลราชธานี เป็นต้น”
     ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทยังได้เตรียมนำแอปพลิเคชัน ระบบการแจ้งเตือนแรงงาน และรายงานประจำเดือน
     นายจ้าง วันหมดอายุพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และกำหนดรายงานตัว 90 วัน รวมถึงการปรับปรุงระบบติดตามเอกสารโดยนำบาร์โค้ดมาใช้กับระบบติดตามเอกสาร Tracking System อีกด้วย
     ทั้งนี้ บริษัทจัดหางาน คำมะนีไทย จำกัด นอกจากจะมี คุณณรงค์ ไพบูลย์ แล้ว ยังมีคณะที่ปรึกษาอีกหลายท่าน อาทิ พล.ท. ดร.พงศกร รอดชมภู, พ.ท.ทนงชัย สุกใส, ร.อ.ทองทศ มากสาคร ซึ่งพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

วันที่ 11 ก.ย. 2560