งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 10 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (ครู นักวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Audit) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ส่วนโยธา) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (สาขาการพัฒนาชุมชน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (พนักงานธุรการ) 2 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.หนองบอน บุรีรัมย์  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 10 รายการ