งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
อบต.วังชิ้น จ.แพร่   (ผู้ช่วยช่างโยธา ส่วนโยธา) 1 หน่วยงานราชการ แพร่ 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ