งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
อบต.เทอดไทย เชียงราย  (ช่างทั่วไป) 1 หน่วยงานราชการ เชียงราย 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ