งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (นักวิชาการประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง กองคลัง) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (วิศวกรโยธา จำนวน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน) 1 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
อบต.กันทรารมย์ บุรีรัมย์   (พนักงานธุรการ) 2 หน่วยงานราชการ บุรีรัมย์ 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ