งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลำปาง  (ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก) 6 หน่วยงานราชการ ลำปาง 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 1 รายการ