งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ
ตำแหน่ง งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ อัตรา หน่วยงานราชการ จังหวัด วันที่
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (ครู นักวิชาการ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (วิศวกรโยธา จำนวน) 2 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานฝึกอบรม) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (พนักงานธุรการ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
เทศบาลตำบลท่าโขลง ลพบุรี  (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน) 1 หน่วยงานราชการ ลพบุรี 24 ธ.ค. 2556
พบ ของ 1 หน้า
พบ 8 รายการ