สมัครสมาชิก
1. กำหนด รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ต้องการ
อีเมล์ :
*
รหัสผ่าน :
*

กรอกรหัสผ่านตั้งแต่ 4 ถึง 12 ตัว

ยืนยันรหัสผ่าน :
*

กรอกยืนยันรหัสผ่านตั้งแต่ 4 ถึง 12 ตัวและต้องเหมือนกับรหัสผ่าน

2. กรุณาเลือก แพ็คเก็จ
เลือกชนิดแพ็คเก็จ :
*
เลือกแพ็คเก็จ :
*
ระยะเวลา :
*
จำนวนตำแหน่ง :
*
ราคา :
บาท
VAT 7% :
บาท
ราคาสุทธิ :
บาท
3. กรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร :
- - - - *
ชื่อผู้ติดต่อ :
*
ประเภทองค์กร :
ชื่อบริษัท (ไทย) :
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) :
ประเภทธุรกิจหลัก :
*

ประเภทธุรกิจรอง :

คุณสามารถเลือกประเภทธุรกิจได้มากกว่า 1 ตัวเลือก โดยการกด Ctrl ค้างไว้ แล้วเลือก

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :
*
รายละเอียดบริษัท (อังกฤษ) :
*
วิธีการสมัคร (ไทย) :
*
วิธีการสมัคร (อังกฤษ) :
*
สวัสดิการ :
ชื่อเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ :
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ :
*
ซอย (ไทย) :
ซอย (อังกฤษ) :
ถนน (ไทย) :
ถนน (อังกฤษ) :
*
ตึก / อาคาร (ไทย) :
ตึก / อาคาร (อังกฤษ) :
ชั้น :
ห้องเลขที่ :
*
จังหวัด :
*
เขต / อำเภอ :
*
ตำบล / แขวง :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
- - * เบอร์ต่อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
- -
แฟ็กซ์ :
- - *
ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี
ที่อยู่ที่เดียวกันกับปัจจุบัน
เลขที่ :
*
ซอย (ไทย) :
ซอย (อังกฤษ) :
ถนน (ไทย) :
ถนน (อังกฤษ) :
*
ตึก / อาคาร (ไทย) :
ตึก / อาคาร (อังกฤษ) :
ชั้น :
ห้องเลขที่ :
จังหวัด :
*
เขต / อำเภอ :
*
ตำบล / แขวง :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ :
- - * เบอร์ต่อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
- -
แฟ็กซ์ :
- - *

กรอกข้อความตามภาพข้างล่างนี้