บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312  ถนนพระราม 2 ตึก/อาคาร จีเอฟพีที แขวงบางมด  เขตจอมทอง   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถทั้งที่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-2473-8000 E-mail: hr-kt@gfpt.co.th

สวัสดิการ :

จำนวน ไม่ระบุ
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-35
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การตลาด บริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เก
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน 3 บาท

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2473-8000 เบอร์ต่อ 9508

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : hr-kt@gfpt.co.th

เว็บไซต์ : www.gfpt.co.th

วันที่ประกาศ : 20 ก.พ. 2558