อบต.บ้านกาศ แม่ฮ่องสอน
 ไม่ระบุตำแหน่ง ข้าราชการครู

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเอก ดังนี้
1) การศึกษาปฐมวัย
2) ปฐมวัยศึกษา
3) อนุบาลศึกษา
4) อนุบาล
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แม่ฮ่องสอน

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov933@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556