สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานธุรการ Job พนักงานการเงินและบัญชี งานการเงิน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทางเดียวกัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สระแก้ว

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov727@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556