สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานขับรถ สุทธิสาร

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 -วุฒิประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 -มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
-สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปทุมธานี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov718@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556