• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
สำนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานบัญชี การเงิน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี จากวิทยาลัย หรือโรงเรียนพาณิชยการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า หรือปริญญาตรี ทางสาขาการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 26 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov707@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556