สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจทางการเงิน และ
-เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 คือจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ก่อนวันเปิดรับสมัครไม่น้อยกว่า 60 วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นครราชสีมา

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov668@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556