สำนักงานคุมประพฤติร้อยเอ็ด
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ) นิติศาสตร์ อาชญาวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ร้อยเอ็ด

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov598@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556