• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา หน่วยโสตทัศนศึกษา งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ตำแหน่งที่  1 รับสมัครตั่งแต่วันที่ 13-31 ตุลาคม 2551

(ลูกจ้างชั่วคราวป

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov566@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556