ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงานฝ่ายบัญชี Accounting Officer

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี และ
-มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินบัญชี และ งานเอกสารอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พิจิตร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov442@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556