• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 ไม่ระบุตำแหน่ง พนักงาน IT

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

 ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
• ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีความรู้ Hardware, Software, Lan(Home office), Windows Server 2000, MS Office
• มีประสบการณ์ทางด้าน IT Staff จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เบื้องต้นในการพัฒนาฐานข้อมูลโดยการใช้ MS Access จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• รักงานบริการ, มีการสื่อสารที่ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์
• มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม
• มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ติดตั้ง, ซ่อมแซมเครือข่าย Network, Setup Wireless access point
• แก้ไขปัญหา Software, Software ภายในสำนักงาน
• แก้ปัญหาเครื่องใช้สำนักงาน, IT ในสำนักงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานไปได้อย่างต่อเนื่อง
• ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้ทันสมัยอยู่เสมอ
• บริหารการจัดเก็บเอกสาร
• ติดต่อสื่อสารกับสำนักงานภายนอกองค์กร
• จดบันทึกรายงานการประชุม

สวัสดิการ
:
ประกันสังคม, โบนัส, O.T., ชุดฟอร์ม, ค่าครองชีพ

ที่มา : http://job.tarad.com

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov316@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556