มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ Web Programmer งาน IT

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-Office เป็นอย่างดี
-มีความรู้ทางด้าน CMS Joomla, FTP , Window Server 2007, Photoshop, Illustrator, Flash
-มีความรู้ในการทาเว็บไซต์ สามารถออกแบบ และอัพเดตข้อมูลได้
-มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ ระบบเครือข่ายและระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในองค์กร
-มีความอดทน และสามารถทางานล่วงเวลาได้
-มีประสบการณ์การทางานด้านเว็บไซต์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 2 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov310@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556