ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
(1) เพศชาย อายุ 18-28 ปี
(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
(3) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
(4) เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้ว หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน
(5) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
-การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบลเมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
-การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ , หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่งเมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทค
เลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
(6) จะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดย
-ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
-ทดสอบการลุกนั่ง 40 ครั้ง
-ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
-ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แม่ฮ่องสอน

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 5 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov186@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556