กองพันทหารราบที่ 4
 ไม่ระบุตำแหน่ง พลอาสาสมัครหญิง

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1.พลปืนเล็ก (101 อัตรา)
2.พลยิงผู้ช่วย (11 อัตรา)
3.พลวิทยุ (6 อัตรา)
4.พลทางสาย (2 อัตรา)
5.พลคลัง (1 อัตรา)
6.พลแตรเดี่ยว (3 อัตรา)
7.พลกลองเล็กสูง (2 อัตรา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.วุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.เป็นทหารกองหนุน (พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท.ปีที่ 3 หรือ 5) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2523)
3.มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165-175 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 126 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov153@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556