กรมสวัสดิการทหารเรือ
 ไม่ระบุตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรงในด้านการเกษตรทั่วไปได้ดี
-มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov93@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556