บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312  ถนนพระราม 2 ตึก/อาคาร จีเอฟพีที แขวงบางมด  เขตจอมทอง   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายผลิต

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถทั้งที่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 25 ปี
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี
-สามารถเข้ากะได้
-กรุณาแนบรูปถ่าย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรปราการ

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0-2473-8000 E-mail: hr-kt@gfpt.co.th

สวัสดิการ :

จำนวน 5 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 22-25
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0-2473-8000 เบอร์ต่อ 9508

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : hr-kt@gfpt.co.th

เว็บไซต์ : www.gfpt.co.th

วันที่ประกาศ : 29 เม.ย. 2557