อบต.ร่องเคาะ ลำปาง
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชม

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.ค. ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ
-วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณทิตอาสาสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลำปาง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov958@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556