อบจ.สุราษฎร์ธานี
  ตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84240ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุราษฎร์ธานี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-7727-2941

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov883@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.suratpao.go.th

วันที่ประกาศ : 12 ม.ค. 2559