องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด กาฬสินธุ์
 ไม่ระบุตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา ที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง หรือเรียนทางด้านสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล สัตวบาล ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กาฬสินธุ์

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov863@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556