สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานในหน้าที่ได้
-มีความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov703@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556